Undersök ditt blodtryck

 

Blodtrycksmätning

 

Ungefär var fjärde vuxen person i Sverige har högt blodtryck. Det gör att hjärtat måste arbeta hårdare än normalt. Många som har högt blodtryck märker ingenting alls. Vissa får lite ont i huvudet eller känner sig trötta, men oftast upptäcks det höga blodtrycket först när man gör en kontroll. Alla vuxna bör därför göra en blodtrycksmätning någon gång.

 

Blodtrycksundersökning - Skövde, Tibro, Hjo

Såhär går det till:

 

Tre mätningar genomförs med ca 2 veckors mellanrum. Detta för att se en trend i ditt blodtryck. Är ditt blodtryck inom normalt referensvärde görs inget mer. Har du lätt förhöjt blodtryck får du råd för adekvata livsstilsförändringar. Har du ett måttligt eller kraftigt förhöjt blodtryck genomförs en läkarkonsultation hemma hos dig för att utvärdera eventuell medicinering.

 

Tänk på att födointag, rökning, koffein, stress m.m. kan höja blodtrycket. Kaffe och rökning bör därför undvikas 30 minuter före mätningen.

 

Högt blodtryck av "vita rockar". Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta kallas "white coat syndrom", alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder. Detta problemet är ganska vanligt, hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid "hemmamätningar" ha normalt tryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin, men man får det ofta i onödan.

 

Kostnad för blodtrycksundersökning är 450 sek. Visar det sig efter undersökningarna att du skulle behöva läkemedel eller gå vidare med läkarundersökning kan vi hjälpa dig med detta också, då tillkommer en kostnad på 450 sek. Vid hembesök utanför markerat område (enligt kartbilden) tillkommer milersättning om 39 sek/mil.

OBS! Dessa tjänster ersätter inte SOS, ambulans, akusjukvård eller liknande.

 

Vid misstanke om allvarlig sjukdom/skada - Ring 112.

 

Privat sjukvård

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare utan landstingsavtal. Fördelen med detta är att det spelar ingen roll var du bor eller är listad, du behöver inte heller lista dig hos oss för att få ett besök. Du har även större möjlighet att påverka din vård och undersökningar då du som kund själv betalar för den vård du önskar.

 

För din trygghet

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under hälso- & sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen (PUL) samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- & sjukvårdens område. Lagstadgad patientförsäkring finns.

 

Ring oss: 0739-85 62 23

 

Mejl: info@vardpaplats.se