Tillfällig privat hemsjukvård

 

Tillfällig privat hemsjukvård

 

Är du nyligen opererad och behöver hjälp med omläggningar eller har du exempelvis blivit ordinerad injektioner under en tid som du vill ha hjälp med?

 

Tillfällig privat hemsjukvård - Skövde, Tibro, Hjo

Många gånger uppstår diverse problem när man kommit hem efter en vårdvistelse. Då kan det vara skönt att ha någon att ringa till eller att få några hembesök inbokade.

 

Kostnad beror på antal besök, tid, utrustning m.m. Därför behöver vi planera detta tillsammans för att vi ska kunna ge dig ett prisförslag.

 

Vid hembesök utanför markerat område (enligt kartbilden) tillkommer milersättning om 39 sek/mil.

OBS! Dessa tjänster ersätter inte SOS, ambulans, akusjukvård eller liknande.

 

Vid misstanke om allvarlig sjukdom/skada - Ring 112.

 

Privat sjukvård

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare utan landstingsavtal. Fördelen med detta är att det spelar ingen roll var du bor eller är listad, du behöver inte heller lista dig hos oss för att få ett besök. Du har även större möjlighet att påverka din vård och undersökningar då du som kund själv betalar för den vård du önskar.

 

För din trygghet

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under hälso- & sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen (PUL) samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- & sjukvårdens område. Lagstadgad patientförsäkring finns.

 

Ring oss: 0739-85 62 23

 

Mejl: info@vardpaplats.se