Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

 

Alla vet att oftast är tidig upptäckt av sjukdom bra för hälsan och att i onödan oroa sig för sjukdom är dåligt hälsan. Därför är det bra att unna sig en hälsoundersökning då och då, och att göra hälsokontroller hos oss är dubbelt så smart. Till skillnad från de flesta vårdgivare lägger inte vi resultatet av din hälsoundersökning i ett arkiv i källaren eller i en dator som bara kan nås från den klinikens mottagning. Vi ger dig ett konto i DocOnNet-systemet (med samma säkerhetskrav som banken) som gör att du eller de du valt ut ska kunna få tillgång till den medicinska informationen.

Hälsoundersökning - Skövde, Tibro, Hjo

Hälsoundersökningen består av två besök. Vid första tillfället görs en hälsodeklaration. Vi gör ett antal kontroller såsom blodtryck, puls, syresättning, längd, vikt m.m. samt blodprover såsom Blodstatus, Leverstatus, Njurfunktion, Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider, Kalcium, Natrium, Kalium, Albumin, Bilirubin, Urat, Järn, Blodsocker. Du kan även mot extra avgift beställa flera andra blodprover utöver de vanliga prover som ingår i en hälsokontroll. Vid andra besöket går vi igenom dina provsvar samt bedömer ditt aktuella hälsotillstånd och du får rekommendationer om eventuella åtgärder. Skulle något avvika från det normala följer vi upp detta.

 

Förutsatt att du känner dig frisk så tycker vi att lämpligt intervall mellan hälsoundersökningar är för:

 

- 20-30 åringar, vart 5:e år

- 30-40 åringar, vart 3:e år

- 40-50 åringar, vart annat år

- 50 och äldre, varje år

 

Kostnad för en hälsoundersökning är 1600 sek. Vid hembesök utanför markerat område (enligt kartbilden) tillkommer milersättning om 39 sek/mil.

OBS! Dessa tjänster ersätter inte SOS, ambulans, akusjukvård eller liknande.

 

Vid misstanke om allvarlig sjukdom/skada - Ring 112.

 

Privat sjukvård

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare utan landstingsavtal. Fördelen med detta är att det spelar ingen roll var du bor eller är listad, du behöver inte heller lista dig hos oss för att få ett besök. Du har även större möjlighet att påverka din vård och undersökningar då du som kund själv betalar för den vård du önskar.

 

För din trygghet

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under hälso- & sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen (PUL) samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- & sjukvårdens område. Lagstadgad patientförsäkring finns.

 

Ring oss: 0739-85 62 23

 

Mejl: info@vardpaplats.se