Drogtest

Drogtest

 

Behöver du genomföra drogtester vid nyanställning eller vill du ha flygande kontroller på din arbetsplats eller liknande? Slumpmässiga tester är mycket effektiva, de identifierar missbruk, verkar förebyggande och kontrollerar att er policy efterlevs.

 

Drogtest - Skövde, Tibro, Hjo

Drogtesterna genomförs av en Leg. Sjuksköterska genom urinanalys. Provtagning sker direkt på arbetsplatsen och samtliga analysmoment görs vid Unilabs Laboratorium för Droganalyser. Unilabs läkare är MRO-utbildade, vilket innebär att de är särskilt utbildade för bedömning av analyssvar för drogtester. Screening och verifiering sker på ett och samma laboratorium, vilket är ett krav för arbetsplatsprover.

 

Kostnad för ett drogtest är 900 sek. Rabatter ges när fler tester genomförs vid samma tillfälle. Vid besök utanför markerat område (enligt kartbilden) tillkommer milersättning om 39 sek/mil.

OBS! Dessa tjänster ersätter inte SOS, ambulans, akusjukvård eller liknande.

 

Vid misstanke om allvarlig sjukdom/skada - Ring 112.

 

Privat sjukvård

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare utan landstingsavtal. Fördelen med detta är att det spelar ingen roll var du bor eller är listad, du behöver inte heller lista dig hos oss för att få ett besök. Du har även större möjlighet att påverka din vård och undersökningar då du som kund själv betalar för den vård du önskar.

 

För din trygghet

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under hälso- & sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen (PUL) samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- & sjukvårdens område. Lagstadgad patientförsäkring finns.

 

Ring oss: 0739-85 62 23

 

Mejl: info@vardpaplats.se