Blodprover

 

Blodprovtagning

 

Har du bett om blodprover när du sökt vård och blivit nekad detta pga att det är för dyrt? Så gör inte vi, du väljer själv vilka prover du vill ta. Detta är en av de stora anledningar till att välja privat sjukvård, vi vill uppfylla din önskan så långt det är möjligt.

 

Vissa blodvärden varierar under dygnet, bland annat järn och en del hormoner. Ibland kan man därför få ta proverna vid en viss tidpunkt, till exempel på morgonen. Om provet gäller analys av ett läkemedel som man använder regelbundet så ska blodprovet ofta tas innan morgondosen av läkemedlet.

 

När man lämnar ett blodprov brukar det kännas skönast att sitta eller ligga ner, oavsett vilket slags prov det är. Det är bra om man sitter ner i en stol och vilar cirka 15 minuter före provtagningen. Anledningen är att halten av många ämnen i blodet förändras vid rörelse eller stress.

 

Vi hjälper dig tyda dina prvsvar, skulle vi hitta något avvikande kan vi även hjälpa dig med uppföljning.

 

Blodprover analyseras av Unilabs. Samma laboratie som används av de flesta sjukhus och övriga vårdgivare i Sverige.

 

Kostnad 450 sek för ett hembesök. Vid hembesök utanför markerat område (enligt kartbilden) tillkommer milersättning om 39 sek/mil.

OBS! Dessa tjänster ersätter inte SOS, ambulans, akusjukvård eller liknande.

 

Vid misstanke om allvarlig sjukdom/skada - Ring 112.

 

Privat sjukvård

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare utan landstingsavtal. Fördelen med detta är att det spelar ingen roll var du bor eller är listad, du behöver inte heller lista dig hos oss för att få ett besök. Du har även större möjlighet att påverka din vård och undersökningar då du som kund själv betalar för den vård du önskar.

 

För din trygghet

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under hälso- & sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen (PUL) samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- & sjukvårdens område. Lagstadgad patientförsäkring finns.

 

Ring oss: 0739-85 62 23

 

Mejl: info@vardpaplats.se