Allergiscreening

Allergiscreening

 

Om du tror att du är allergisk, men inte vet mot vad, kan vi genomföra en allergiutredning direkt hemma hos dig. Ett blodprov visar om det finns ett ökat antal så kallade allergiantikroppar i blodet som sätter i gång den allergiska reaktionen. Det tar ett par veckor innan du får svar på provet.

Allergiscreening - Skövde, Tibro, Hjo

Man kan vara allergisk mot nästan vad som helst, dock finns det allergier som är vanligare än andra, således kan man börja allergiscreening genom försöka komma så nära "boven i dramat" som möjligt. Inledningsvis börjar man utreda om det handlar om exempelvis är födoämnen, djur osv. Därefter tas blodprover för den slutgiltiga diagnostiseringen.

 

När vi sen vet vad som ligger bakom allergin kan vi om du vill hjälpa dig att utreda om och vilken läkemedelsbehandling som kan vara aktuell samt kan vi vara behjälplig med receptförskrivningen.

 

Kostnad för en allergiscreening är 450 sek. Vid hembesök utanför markerat område (enligt kartbilden) tillkommer milersättning om 39 sek/mil.

OBS! Dessa tjänster ersätter inte SOS, ambulans, akusjukvård eller liknande.

 

Vid misstanke om allvarlig sjukdom/skada - Ring 112.

 

Privat sjukvård

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare utan landstingsavtal. Fördelen med detta är att det spelar ingen roll var du bor eller är listad, du behöver inte heller lista dig hos oss för att få ett besök. Du har även större möjlighet att påverka din vård och undersökningar då du som kund själv betalar för den vård du önskar.

 

För din trygghet

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under hälso- & sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen (PUL) samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- & sjukvårdens område. Lagstadgad patientförsäkring finns.

 

Ring oss: 0739-85 62 23

 

Mejl: info@vardpaplats.se