Vård på plats

 

Som boende i Skövde, Hjo eller Tibro kan du nyttja "Vård på Plats".

Du slipper spendera timmar i väntrum eller liknande.

 

Vård på plats - Zoticus Medical

Zoticus Medical är det privata alternativet till sjukhus och vårdcentraler. Fördelen är att du slipper väntetider och att du inte behöver åka någonstans.

 

Vård på plats är till för dig som tänker och tycker lite annorlunda. Du kanske tänker att det verkar smartare att få ett hembesök när du är sjuk än att åka till en stor, offentlig och opersonlig mottagning. Du kanske också tycker att det verkar smartare att bygga upp en relationen med samma sjuksköterska och läkare i stället för att ständigt byta? Av dessa anledningar har vi skapat "vård på plats".

 

Vård på plats fungerar precis såsom modern sjukvård bör fungerar. När du vill träffa en sjuksköterska eller få råd av en läkare kontaktar du bara oss via telefon 0739-85 62 23. En sjuksköterska kommer då hem till dig (kostnad 450 sek) och hjälper dig med det som behövs, ger dig råd för egenvård med mera. Kommer vi fram till att ett läkarutlåtande behövs "kopplar vi upp oss" och pratar med Dr Per Knutson antingen via telefon, skype eller liknande (Vid läkarkonsultation tillkommer avgift på 500 sek). Skulle bedömningen bli att vi inte kan hjälpa dig pga misstanke om allvarlig sjukdom eller liknande, och att du behöver ett akutbesök på vårdinrättning hjälper vi dig med detta och du får 25% avdrag på debitering.

 

Vi arbetar med ett journalsystem som heter DocOnNet, vilket är ett riktigt smart journalsyste, vid exempelvis en misstanke om öroninflammation, då fotograferar vi trumhinnan och lägger in den bilden i din journal. På detta vis arbetar vi med allting, foto på sår, provsvar efter blodprovstagning, hjärtundersökningar med EKG med mera, vi kan till och med spela in exempelvis dina andningsljud och allting läggs in i din journal och läkaren kan direkt se och höra allting.

 

Vi kan göra det mesta på plats hos dig såsom:

 

- Bedöma & behandling av sår

- Suturtagning (max 10 stygn)

- Provtagningar (blod & urin)

- Blodtrycksmätning

- Hälsoundersökning

- Diverse undersökningar

- Läkarkonsultationer med mera

 

Sjuksköterskan som kommer till dig heter Tomas Anderstedt, Leg Sjuksköterska med erfarenhet från kommunal hemtjänst samt som sjuksköterska på ambulans. Läkarkonsultationer görs i samarbete med Dr Per Knutson. Per Knutson är till vardags privatläkare, verksam i Göteborg, med över 20 års erfarenhet av hembesök i Göteborgsregionen.

 

Betalning sker med konto/betal-kort i samband med besök.

 

Vid hembesök utanför markerat område (enligt kartbilden) tillkommer milersättning om 39 sek/mil.

Områdeskarta för vård på plats - Skövde, Tibro, Hjo

OBS! Dessa tjänster ersätter inte SOS, ambulans, akusjukvård eller liknande.

 

Vid misstanke om allvarlig sjukdom/skada - Ring 112.

 

Privat sjukvård

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare utan landstingsavtal. Fördelen med detta är att det spelar ingen roll var du bor eller är listad, du behöver inte heller lista dig hos oss för att få ett besök. Du har även större möjlighet att påverka din vård och undersökningar då du som kund själv betalar för den vård du önskar.

 

För din trygghet

 

Zoticus Medical är registrerad privat vårdgivare hos Socialstyrelsen och verksamheten lyder under hälso- & sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, personuppgiftslagen (PUL) samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- & sjukvårdens område. Lagstadgad patientförsäkring finns.

 

Ring oss: 0739-85 62 23

 

Mejl: info@vardpaplats.se